Fotoketting 2017

foto Stuur commentaar »

Er is in het jaar 2017 weer hard gewerkt aan een ketting van foto’s, die op elkaar “rijmen". Alle leden hebben meegedaan en het resultaat mag er zijn: de Fotoketting 2017!

Klik => hier voor onze fotoketting van 24 foto´s, die het resultaat is van onze bijdrages.

Fotoketting 2016

foto Stuur commentaar »

In 2016 werd opnieuw door alle leden gewerkt aan een fotoketting. Ieder heeft een fotorijm bedacht in vorm, kleur, lijn, onderwerp of tegenstelling.

En zie=> hier de volgende fotoketting van 23 foto´s, die het resultaat is van onze inspanning.

Fotoketting 2015

foto Stuur commentaar »

Tijdens de Jaarvergadering in januari 2015 werd iedereen enthousiast over het voorstel om dit jaar een fotoketting te maken.

In zo’n ketting krijgt elke fotograaf alleen de foto te zien die door de voorgaande fotograaf is gemaakt. Zijn foto moet daarop rijmen in beeld, compositie, thema, onderwerp, lijnen, kleuren of hoe dan ook.

En zo ontstond een ketting van 24 foto´s, die => in bijgaande presentatie te zien zijn.

Gebr. van Limburg festival Nijmegen

foto Stuur commentaar »

Op 29 augustus jl. startten we de tweede helft van ons fotojaar 2015 op. Daartoe zijn verschillende collega’s van onze fotogroep naar Nijmegen gegaan om foto’s te maken op het festival rond de Gebroeders van Limburg.

Dit levert een variëteit aan beelden op, die => in bijgaande reportage te bekijken zijn.

Naar Amsterdam op 16-3-2013

foto Stuur commentaar »

Jan E, Henk en Jan K hebben (zoals in het jaarprogramma 2013 was gepland) op zaterdag 16 maart Amsterdam vereeuwigd.

=> Bijgaand zie je hun impressie.

Overhandiging van het Fotoboek Beuningen

foto Stuur commentaar »

Na alle voorbereidende werkzaamheden is dan eindelijk het moment aangebroken om het fotoboek aan Burgemeester Zijlmans van de gemeente Beuningen te overhandigen. Dat gebeurt in de hal van het gemeentehuis.

In de de => bijgaande fotoreportage heeft Willem daarvan enkele beelden gemaakt.

Definitieve selectie Fotoboek

foto Stuur commentaar »

De selectiecommissie heeft de (nagenoeg) definitieve selectie gemaakt voor het Fotoboek Beuningen. Dat zijn er nu 129 stuks.
De gekozen foto’s moeten nu zo spoedig mogelijk worden ingeleverd als digitaal bestand van hoge kwaliteit. Dat kan in de formaten: PSD (Photoshop), Jpeg of Tiff. Kies daarbij voor de maximale kwaliteit.

De foto’s moeten op de langste zijde minimaal 2150 pixels of meer zijn. Dit komt overeen met 18 cm lang bij 300 dpi. Meer mag altijd, minder niet.

Dat geeft grote bestanden die wellicht het beste op CD-Rom of DVD bij een van de leden van de selectiecommissie kunnen worden ingeleverd. Opsturen via email mag ook, maar stuur ze dan rechtstreeks naar de drukker: info@vision7.nl Deze heeft een emailbox die groot genoeg is voor deze bestanden.

De bestanden moeten uiterlijk op 15 juni a.s. zijn ingeleverd! Anders ontstaat een niet acceptabele vertraging in de productie van het boek.Hieronder staan de door de commissie geselecteerde foto’s die moeten worden ingeleverd.

1e selectie Fotoboek Beuningen

foto Stuur commentaar »

Afgelopen donderdag hebben we de eerste selectie van de foto’s voor het Fotoboek Beuningen bekeken. Per fotograaf zijn ze via de beamer geprojecteerd en kort nabesproken. Daarnaast lagen de afdrukken in de tweede zaal per dorp op tafels ter bezichtiging.

Nog niet iedereen heeft zijn selectie ingeleverd. Omwille van de planning is haast geboden. Wanneer je foto’s niet uiterlijk op 22 april a.s. bij de selectiecommissie zijn ingeleverd, kunnen ze niet meer in het fotoboek worden opgenomen. Je dient ze als bestand (met de codering in de naam) en als afdruk (10x15 cm. met de codering achterop) aan te leveren.

Je kunt de 1e selectie per fotograaf bekijken door op de foto hieronder te klikken.

Contact / Help. This collection ©2018 by Jan Kolner. blogging tool / blog hosting / Francois.
Design & icons by N.Design Studio. Skin by Tender Feelings / Evo Factory.